Sprint 5

In sprint 5 zijn we bezig geweest met het schrijven van een adviesrapport waarin we alle testen die zijn uitgevoerd hebben vastgelegd, de observaties die we hebben waargenomen en de conclusies daarvan. Ook staan er instellingen in die aanbevolen worden om de sensor zo goed mogelijk te laten werken. Daarnaast kan de GUI nu ook verbinding maken met de SocketServer en data uit MongoDB lezen en weergeven. Op de GUI kun je terugzien de RPM (het aantal ademhalingen per minuut), Distance (De afstand gemeten tot de dichtstbijzijnde persoon), SignalQuality (De kwaliteit van het signaal), Delay en de Polling Rate (Hoe vaak nieuwe data wordt opgehaald). Ook kun je zien in welke state de sensor zich bevindt, No movement (Geen aanwezigheid gedetecteerd), Movement (Aanwezigheid gedetecteerd, maar geen ademhaling gedetecteerd), Tracking (Aanwezigheid en een mogelijke ademhaling gedecteerd), Breathing (Een valide ademhaling gedetecteerd), Initializing (De sensor past alle instellingen toe en maakt een noise map van de omgeving) en Unknown (De sensor is niet verbonden of de configuratie van de sensor klopt niet). We hebben ook het eindverslag geschreven waarin de leerpunten en het procesconclusie over de gehele duur van het project staan beschreven. Daarnaast zijn de andere documenten afgemaakt/ nagelopen.