Sprint 3

In sprint 3 hebben we ons vooral bezig gehouden met MongoDB en het maken van een testplan. Na het opzetten van de database in sprint 2 is het ons nu ook gelukt om de data die uit de sensor komt, in één keer door te sturen naar de database. In de testplan leggen we alle testscenario’s en criteria vast over waar de test aan moet voldoen. Deze hebben we nodig zodat we alle mogelijkheden die de betrouwbaarheid van de data kan beïnvloeden uitsluiten en om het naar behoren te laten werken. Voor sprint 4 willen we verder werken aan de front-end, zodat we alle data die in de database staan opgeslagen eruit gaan halen en die mooi weergeven én we willen de testfase netjes afronden.