Het vertrek van Riccardo

In de laatste week van september hadden wij een nieuw “teamlid” erbij gekregen. Een vierdejaars BIM student had namelijk een afstudeeropdracht gekregen bij Cinnovate die direct aansluit op onze opdracht. De vierdejaars, Riccardo genaamd, zou namelijk de data uit de sensor analyseren en met deze data proberen te bepalen wanneer er sprake is van onrust.

Dit onderdeel zouden wij in eerste instantie zelf uitvoeren, maar met de komst van Riccardo hadden wij hierdoor meer tijd om ons te focussen op het technische aspect van deze comakership.

Helaas is vorige week bepaald dat de opdracht van Riccardo niet voldoet als afstudeeropdracht, met als resultaat dat Riccardo geen stage meer loopt bij Cinnovate.

In afstemming met de opdrachtgever hebben wij afgesproken dat wij verder zullen gaan met de huidige planning. Indien er tijd over is, zullen wij alsnog een poging wagen om de taken van Riccardo over te nemen.