Sprint 3

In sprint 3 hebben we ons vooral bezig gehouden met MongoDB en het maken van een testplan. Na het opzetten van de database in sprint 2 is het ons nu ook gelukt om de data die uit de sensor komt, in één keer door te sturen naar de database. In de testplan leggen we alle testscenario’s en criteria vast over waar de test aan moet voldoen. Deze hebben we nodig zodat we alle mogelijkheden die de betrouwbaarheid van de data kan beïnvloeden uitsluiten en om het naar behoren te laten werken. Voor sprint 4 willen we verder werken aan de front-end, zodat we alle data die in de database staan opgeslagen eruit gaan halen en die mooi weergeven én we willen de testfase netjes afronden.

Het vertrek van Riccardo

In de laatste week van september hadden wij een nieuw “teamlid” erbij gekregen. Een vierdejaars BIM student had namelijk een afstudeeropdracht gekregen bij Cinnovate die direct aansluit op onze opdracht. De vierdejaars, Riccardo genaamd, zou namelijk de data uit de sensor analyseren en met deze data proberen te bepalen wanneer er sprake is van onrust.

Dit onderdeel zouden wij in eerste instantie zelf uitvoeren, maar met de komst van Riccardo hadden wij hierdoor meer tijd om ons te focussen op het technische aspect van deze comakership.

Helaas is vorige week bepaald dat de opdracht van Riccardo niet voldoet als afstudeeropdracht, met als resultaat dat Riccardo geen stage meer loopt bij Cinnovate.

In afstemming met de opdrachtgever hebben wij afgesproken dat wij verder zullen gaan met de huidige planning. Indien er tijd over is, zullen wij alsnog een poging wagen om de taken van Riccardo over te nemen.

Sprint 2

Tijdens Sprint 2 zijn we gaan kijken naar welke programmeertaal we gaan gebruiken om data uit de Sensor te krijgen. We hebben toen een keuze moeten maken tussen Python en C++. De voor- en nadelen van C++ is dat het een voorkeur is van het bedrijf, omdat zij al C++ ontwikkelaars in dienst hebben, sneller is dan Python , maar wel moeilijker aan te leren is. En bij Python is het minder snel vanwege , maar is het wel makkelijker om te leren omdat we al vanuit school de basiskennis hebben opgedaan. Uiteindelijk hebben we in overleg met onze opdrachtgever gekozen om het eerst in C++ te proberen. In dezelfde sprint zijn we ook aan de slag gegaan met opzetten van MongoDB, dit is een open source document oriented database geschreven in C++. De data is opgeslagen als binairy JSON ook bekend als BSON.

Sprint 1

In sprint 1 hebben we een keuze moeten maken tussen een API (Application Programming Interface) en een Web Socket. Het verschil van de twee is dat de API om de x aantal seconden een verzoek naar de server verstuurd om te kijken of er nieuwe data beschikbaar is, terwijl bij de Web Socket je een connectie maar één keer hoeft te openen en deze vervolgens data heen en weer blijft versturen. Uiteindelijk hebben we voor het laatste gekozen, omdat deze gunstiger zou zijn ons opdracht.

Sprint 0

In de eerste sprint zijn we eerst gaan kijken naar wat het bedrijf eigenlijk van ons verwacht en andersom. We zijn daarom eerst begonnen met het duidelijk op kaart krijgen van het probleem, middel en doel. Nadat het allemaal goed gekeurd was zijn we met het technische gedeelte aan de slag gegaan. Hier moesten allemaal projecten voor aangemaakt worden 
voor onze code als Nuxt.js, ASP.NET en C++ . Deze projecten hebben wij aangemaakt, zodat wij in sprint 1 een goede basis hebben om van start te gaan. Ons planning is om een project met structuur aan te maken voor: Nuxt.js, ASP.NET en C++. Deze projecten zijn uiteraard allemaal succesvol opgezet.

Peer reviews feedback

Uit de feedback over de presentatie en het document (uit het gesprek) is gebleken dat het document goed geschreven is en dat de keuzes duidelijk verantwoord zijn. Verbeterpunten voor de presentatie zijn:

  • Er kan meer aandacht worden besteed aan de opmaak van de presentatie. De presentatie was redelijk leeg (geen plaatjes etc.).
  • Er kan minder van het scherm/blaadje worden afgelezen tijdens de presentatie (meer de klas in kijken).
  • In het vervolg zal de internet connectie gecheckt worden voordat de presentatie begint.

Peerreview

Wij zouden graag kritiek krijgen over de technische opbouw van ons eindproduct. Of wij eventueel technisch gezien betere keuzes hebben kunnen maken of dat de gemaakte keuzes, niet logisch of niet onderbouwd zijn op de blog.

Hierna volgt het technische schema van het voor ons op te leveren prototype.

De onderbouwing van de gemaakte keuzes staat in onze technische specificatie, die hier te vinden is in ons menu.