Planning voor elke sprint.

Het team houdt een planning bij om zowel onszelf als de opdrachtgever op de hoogte te houden over wanneer of wat verwacht kan worden en uiteraard of we op planning lopen. Hiervoor maken we gebruik van een aantal scrum-artefacten. Via deze post ga ik de artefacten kort toelichten en de planning daarvan weergeven.

Sprint Planning.
Het werk dat uitgevoerd moet worden tijdens een Sprint wordt gepland tijdens de Sprint Planning.Het maken van dit plan is een gezamenlijke inspanning van het gehele Scrum Team.

De Sprint Planning vindt aan het begin van elke sprint op de woensdag om 11:00 plaats.

Dagelijkse Scrum.
De Dagelijkse Scrum is een 15-minuten-timeboxed gebeurtenis voor het Ontwikkelteam.

De Dagelijkse Scrum vindt elke dinsdag, woensdag en donderdag  plaats van 11:45 – 12:00

Sprint review.
Een Sprint Review wordt gehouden aan het einde van de Sprint om het Increment te inspecteren en indien nodig de Product Backlog aan te passen. Increment is het product dat het Scrum team aan het einde van een sprint oplevert. Het product moet aan de afgesproken Definition of Done voldoen.

De sprint reviews vindt aan het eind van elke sprint op de woensdag plaats om 14:30 

Retrospective.
De Sprint Retrospective is een kans voor het Scrum Team om zichzelf te inspecteren en een plan te maken om zichzelf gedurende de komende Sprint te verbeteren.

De Retrospective vindt aan het eind van elke sprint op de donderdag plaats om 14:30