Sensor Development Kit vs Respiration Sensor

Bij de aanvang van de comaker hadden we de Xethru Sensor Development Kit tot onze beschikking. Wij zijn ermee begonnen door deze kit aan te sluiten en de bijbehorende Xethru Explorer software op onze laptops te installeren. Daaruit bleek dat deze sensor kit alleen ruwe (radar)gegevens naar de laptop stuurt.

Wij hebben op het internet, via zoekmachines en de Xethru website, gezocht over hoe we zelf een ademhalingsritme kunnen detecteren. We hebben toen ontdekt dat deze sensor kit bedoelt is om zelf een sensor te ontwikkelen aan de hand van de teruggestuurde radio impulsen, door zelf eigen algoritmes te programmeren op de sensor zelf. Hiervoor is grondige kennis van natuurkunde en digitale signaalverwerking voor nodig. Voor ons doel zouden we ook nog kennis moeten hebben over hoe we uit deze ruwe gegevens een ademhalingsritme kunnen halen.

Xethru blijkt ook een kant-en-klare variant te hebben, de Respiration Sensor. Deze kan zonder zelfontwikkelde algoritmes een ademhalingsritme detecteren.

We hebben eerst nog geprobeerd de firmware voor de 
Xethru Respiration Sensor op de Sensor Development Kit te programmeren. Dit blijkt niet mogelijk te zijn, onder andere omdat de firmware controleert of er een bepaalde sleutel aanwezig is op de sensor, die de Respiration (en de Presence) Sensor vanuit de fabriek meekrijgen.

Dit hebben we aangekaart bij onze product owner, Sander. We hebben hierna de Respiration Sensor besteld bij Xethru.

2 weken later was de Respiration Sensor binnen. Toen we deze aan onze laptops hadden verbonden konden we met het programma Xethru Explorer wel al een ademhalingsritme detecteren.

We gaan dus gebruik maken van deze Respiration Sensor voor de rest van het project.