Technische specificatie

Naar aanleiding van een gesprek tussen de Product Owner en het team is naar voren gekomen dat bepaalde onderdelen uit de business case te technisch waren. Toch vond de Product Owner dat er goed over nagedacht was en er goede verantwoording van de keuzen waren. Om deze reden, alsmede met het vastleggen van technische eisen, besloot het team om dit deel uit de Business Case te verwijderen en een apart document te maken.

In dit document staat beschreven de visie van het team over de technische opbouw van het prototype. Tezamen met de verantwoording van de gemaakte beslissingen. De visie is meerdere malen met de Product Owner overlegd en hij toont begrip voor de verantwoording bij de beslissingen.